800-k HASANSOFT programını kullanmaktadır.
Mardin / Kızıltepe