Asrın İnternet Cafe HASANSOFT programını kullanmaktadır.
İstanbul / Fatih