Cadde Net Cafe HASANSOFT programını kullanmaktadır.
Diyarbakır /