Nebula İnternet Cafe HASANSOFT programını kullanmaktadır.
istanbul / fatih