İVY GAMİNG HASANSOFT programını kullanmaktadır.
BATMAN / MERKEZ