medusa HASANSOFT programını kullanmaktadır.
Istanbul / Küçükçekmece