şahlan otel2 HASANSOFT programını kullanmaktadır.
/