şen internet cafe HASANSOFT programını kullanmaktadır.
/