stad

stad HASANSOFT programını kullanmaktadır.
BİTLİS / HİZAN