takoz

takoz HASANSOFT programını kullanmaktadır.
/