TRUVA PS

TRUVA PS HASANSOFT programını kullanmaktadır.
konya / cihanbeyli